Δήμος Αγίου Δημητρίου


Οι Δημότες, αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα προμηθεύονται το ΝΟ ΚΑΚΑ από 15 κεντρικά σημεία: