Δήμος Βριλησσίων


Σε 10 κεντρικά σημεία βρίσκουμε τα χάρτινο φαρασάκι (με το σκουπάκι του) μιας χρήσης από ανακυλωμένο χαρτί και μαζεύουμε ΑΝΕΠΑΦΑ, ΕΞΥΠΝΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ!