Δήμος Αγίου Δημητρίου

Οι Δημότες, αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα προμηθεύονται το ΝΟ ΚΑΚΑ από 15 +1 κεντρικά σημεία: